Mapa

#

Índex

Martorell: Estació d'enllaç, amb la bifurcació de les línies de Manresa i d'Igualada de FGC. A l'esquerra, al fons, l'estació i, en primer terme, vies cap a Manresa. A la dreta, vies cap a Igualada (2011).