Mapa

#

Índex

Lleida. Sortida occidental del túnel urbà. A la dreta, via de la LAV; a l'esquerra, via d'ample ibèric (2011).