Mapa

#

Índex

Lleida. Vies d'ample ibèric (a la dreta) i de la LAV (a l'esquerra), a l'entrada de Lleida pel sud-est; al fons, poc visible, via Manresa-Lleida (2012).