Mapa

#

Índex

L'Hospitalet de Llobregat. Una mica més avall de la Gran Via, les vies de la LAV (en segon terme a la foto de l'esquerra) afloren a la superfície i continuen en paral·lel amb les de la línia de Vilanova (en primer terme) (2011). A la foto de la dreta, una mica més enllà hi ha la bifurcació de la LAV cap al taller i magatzems (paral·lels a l'estació de mercaderies de Can Tunis, poc visible al fons). (2008).