Mapa

#

Índex

Sant Cugat del Vallès. Encreuament a l'estació d'Hospital General. Pas superior, línia de Terrassa d'FGC; pas inferior, línia Castellbisbal-Mollet del Vallès d'ADIF (2011).