Mapa

#

Índex

Cornellà de Llobregat. Després d'un llarg itinerari soterrat, des de Barcelona - Pça. d'Espanya fins a Cornellà-Riera, les vies afloren a la superfície (2012).