Mapa

#

Índex

Castellbisbal. Enllaç sud amb el corredor del Vallès, usat només en sentit oest-est (en sentit est-oest el corredor del Vallès enllaça directament amb les immediacions de l'estació de Castellbisbal). A la imatge de l'esquerra, desviació per la dreta; a la imatge de la dreta, desviació per l'esquerra, i vies de la LAV (pas superior) (2011).