Mapa

#

Índex

Cerdanyola del Vallès. Enllaç de Riviere-Can Mitjans. A la part inferior, enllaç amb el corredor del Vallès (Castellbisbal-Mollet); a la superior, vies del tram Montcada-Sabadell (2011)