Mapa

#

Índex

Bellvei. Les vies procedents en paral·lel de l'Arboç (primer terme de la foto) divergeixen, la de la LAV per l'oest cap a l'estació del Camp de Tarragona i la d'ample ibèric pel sud-oest cap a Sant Vicenç de Calders (2012).