Mapa

#

Índex

Barberà del Valles. Pas per l'estació, visible al fons (2007).