Dins el nucli urbà de Montmeló hi hagué un tram de via mixta, situat en el sector que posteriorment ocuparia la LAV. La fotografia mostra la confluència d'ambdues vies a l'extrem occidental (2011).

 

Retorn