Pas sota el Pont de Calatrava. A la dreta, línia de Mataró; a l'esquerra, línia de Girona (2007).