27. Mostra d'afinacions

Quintes.- Terceres Majors.- Terceres menors. Índex

Quintes

La quinta exacta és l'interval 3/2 (702 cents). Entre les afinacions examinades, és la quinta preeminent a la Pitagňrica (P), a l'Entonació Justa (EJ), a Werckmeister III (W3) i a Kirnberger (Kb):


L'interval de quinta de l'Escala Uniformement Temperada de 12 tons (UT12) és molt semblant, de 700 cents:


Els intervals de quinta de l'Escala de To mitjŕ (TM), excepte el de tancament, i les quintes modificades de Kb s'allunyen una mica més de l'exacte, perň encara són molt semblants (696,6 cents):


Ja més llunyana és l'anomenada quinta de llop de la P (678,5 cents):


 

Terceres Majors

La Tercera Major exacta és l'interval 5/4 (386,3 cents). La trobem a l'EJ, a la TM i a la Kb:


Molt semblant és una de les terceres majors de la P (384,4 cents):


En canvi, la que trobem a l'UT12 se n'allunya més, i en sentit contrari (400,0 cents):


Entre ambdues se situen les dues de W3 i dues de les tres que té la kb.

 

Terceres menors

La Tercera menor exacta és l'interval 6/5 (294,1 cents). La trobem a la P, a l'EJ, a la W3 i a la Kb:


La de l'UT12 és de 300 cents; també la trobem a la kb:


 

Els sons que es mostren procedeixen de http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pitch_intervals, on hi ha una llista molt completa de tota mena d'intervals.