Corbes de Lissajous

Les corbes de Lissajous descriuen el moviment d'una partícula sotmesa a dos moviments harmònics perpendiculars simultanis. A partir del moment que t ateny un determinat valor, els punts de la corba es van repetint.

Exemple

x = 5sin(2t)
y = 4sin(3t)

representat per a

-6 < x < 6
-5 < y < 5

 

Retorn

Corbes de Lissajous