Representació de funcions amb dues variables

Funció z=f(x,y,k)
Intervals
<= x <=
<= y <=
<= z <=
Representar la funció
Renovar intervals
Renovar tot
Ajuda
Retorn