Morfosintaxi comparada

 

L'adjectiu

La morfologia dels adjectius és afí a la del nom en algunes llengües i a la dels verbs en d'altres; les examinarem successivament. Com en el cas dels noms, on no arriben els recursos morfològics es pot recórrer als sintàctics.

 

Grau de l'adjectiu

Les llengües amb Cas en el nom poden tenir-ne també en l'adjectiu. En txec, per exemple, els adjectius presenten variacions de gènere, nombre i Cas; així per a l'adjectiu 'dobrý' ('bo') tenim:

Nominatiu masculí singular dobrý
Acusatiu femení plural dobré
Datiu neutre singular dobrému
Locatiu masculí singular dobrém

etc.

En àrab l'adjectiu pren morfemes de Cas, que s'uneixen als de determinació

al_kabir_u el_gran_[Nomin.]
kabir_u_n gran_[Nomin.]_un

En alemany els adjectius tenen una forma sense marques i dues amb marques de gènere, nombre i Cas, anomenades forta i feble.

  Masculí Sg. Femení Sg. Neutre Sg. Plural
Nominatiu -er / -e -e -es / -e -e / -en
Acusatiu -en -e -es / -e -e / -en
Genitiu -en -en -en -er / -en
Datiu -em / -en -en -em / -en -er / -en

En l'extrem oposat, hi ha llengües en què els adjectius són invariables pel que fa als morfemes de Cas. Així en turc les marques de Cas són exclusives dels noms i no afecten els adjectius.

 

Marques nominals en l'adjectiu

Hi ha moltes llengües en què l'adjectiu incorpora marques pròpies del nom, com ara el gènere i el nombre.

Cal notar que aquesta incorporació fa possible la concordança amb un nom, però no sempre la implica; ja que pot trobar-se condicionada per diversos factors.

En català els adjectius incorporen morfemes de gènere i de nombre. El masculí singular va sense marca:

bo, bon_a, bon_s, bon_e_s

Sovint les combinacions de l'adjectiu amb aquests morfemes donen lloc a neutralitzacions. Així, en català hi ha adjectius que prescindeixen de la diferenciació de gèneres i que, per tant, en lloc de tenir quatre formes, només en tenen dues:

cèlebre, cèlebres

I hi ha, encara, uns pocs que tenen una forma per al singular i dues per al plural:

feliç, feliços, felices

També hi ha possibilitats de concordança en algunes llengües amb classificadors, com ara el suahili, on els adjectius incorporen morfemes de classificador. Així, un adjectiu com '-kubwa' ('gran') adopta les formes

ki_kubwa
m_kubwa
_kubwa [amb prefix nul]
etc.

Notem que de moment no diem res sobre quan es produeix la concordança en cada llengua i quan no ; ens hi referirem en parlar de la sintaxi.

 

Marques de Cas en l'adjectiu

Les llengües amb Cas en el nom poden tenir-ne també en l'adjectiu. En txec, per exemple, els adjectius presenten variacions de gènere, nombre i Cas; així per a l'adjectiu 'dobrý' ('bo') tenim:

Nominatiu masculí singular dobrý
Acusatiu femení plural dobré
Datiu neutre singular dobrému
Locatiu masculí singular dobrém

etc.

En àrab l'adjectiu pren morfemes de Cas, que s'uneixen als de determinació

al_kabir_u el_gran_[Nomin.]
kabir_u_n gran_[Nomin.]_un

En alemany els adjectius tenen una forma sense marques i dues amb marques de gènere, nombre i Cas, anomenades forta i feble.

  Masculí Sg. Femení Sg. Neutre Sg. Plural
Nominatiu -er / -e -e -es / -e -e / -en
Acusatiu -en -e -es / -e -e / -en
Genitiu -en -en -en -er / -en
Datiu -em / -en -en -em / -en -er / -en

En l'extrem oposat, hi ha llengües en què els adjectius són invariables pel que fa als morfemes de Cas. Així en turc les marques de Cas són exclusives dels noms i no afecten els adjectius.

 

Marques verbals en l'adjectiu

Hi ha llengües en què els adjectius són en realitat verbs de qualitat, que s'emparenten amb els verbs intransitius, i reben morfemes propis dels verbs, d'una manera més o menys semblant a aquests.

En coreà els adjectius són pràcticament coincidents, pel que fa a les formes, amb els verbs, com ho posen en relleu els exemples següents:

chab_ǒ yo agafa nop'a yo és alt
chab_ǒsse yo vaig agafar nop'asse yo era alt
chap_chi anhǒ yo no agafa nop_chi anhǒ yo no és alt

Un cas semblant és el del japonès, bé que la conjugació dels adjectius o verbs de qualitat és diferent de la dels verbs:

ake_ru obre taka_i és alt
ake_ta va obrir taka_katta era alt