Llengües semblants, llengües diferents

 

Semblances entre llengües
El nom
Postposicions (i preposicions)
La frase nominal
Pronoms personals
El verb
L'oració i els seus constituents
Qüestions d'ordre
Consideracions finals
Bibliografia

 

 

Altres webs d'Albert Vila | Contacte