Llengües semblants, llengües diferents

 

Constituents de l'oració