Llengües romàniques

 

El català, una llengua romànica
Totes les llengües evolucionen
Breu història del llatí
El llatí vulgar i les llengües romàniques
Quines són?
Morfologia i sintaxi del nom
L'herència dels demostratius
L'herència del verb

 

Tingueu present que si els destinataris d'aquestes notes són els confinats de la Covid-19, també és un confinat l'autor: la bibliografia esmentada és, doncs, hereva d'aquesta circumstància.

 

 

Altres webs d'Albert Vila | Contacte