Llengües romàniques

 

El català, llengua romànica
Totes les llengües evolucionen
El llatí: naixement, esplendor, continuïtat, divergències
El llatí: vulgar i les llengües romàniques
Quines són les llengües romàniques
Morfologia i sintaxi del nom
L'herència dels demostratius llatins
El verb en les llengües romàniques

 

Tingueu present que si els destinataris d'aquestes notes són els confinats de la Covid-19, també és un confinat l'autor: la bibliografia esmentada és, doncs, hereva d'aquesta circumstància.

3-27.5.2020

 

 

Altres webs d'Albert Vila | Contacte