Webs d'Albert Vila


Informàtica

Bases de dades relacionals
Teoria del Color aplicada a la informàtica
Curs d'HTML
Curs elemental de Flash
Introducció al GIMP
Curs elemental de JavaScript
Introducció al PHP i al MySQL

Música

Teoria de les Escales musicals

Excursionisme

Guia de Senders de Gran Recorregut de Catalunya

Matemàtiques

Curs elemental d'Estadística
Representació de Funcions

Lingüística

Gramàtica elemental del xinès estàndard

Transports

Xarxa de ferrocarrils de Catalunya

Articles

Blog a Vilaweb
Articles Albert Vila

Novetats

13.11.2016: Ampliació de Guia de Senders de Gran Recorregut, que ara comprèn la totalitat dels Països Catalans. Tracks de la millor qualitat disponible en cada cas. Cartografia de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

19.12.2014: Millora de la presentació i de les eines de la Teoria del color aplicada a la informàtica.

6.3.2014: Ampliació del Curs d'HTML amb una introducció al CSS 3.

18.4.2013: Actualització de Xarxa de Ferrocarrils de Catalunya amb la LAV de Barcelona a la Jonquera.

15.1.2013: Actualització del Curs de Bases de dades relacionals.

16.10.2012: Ampliació del Curs de PHP i MySQL amb una secció dedicada al CMS.

27.8.2012: Actualització del Curs de GIMP a la versió 2.6.

 

correu
Contacte