Webs d'Albert Vila


Informàtica

Curs d'HTML
Curs elemental de JavaScript
Llenguatge SQL
Curs de GIMP
Teoria del Color aplicada a la informàtica
iPhone

Música

Teoria de les Escales musicals

Geografia i cartografia

Geolocalitazació i temes afins

Excursionisme

Guia de Senders de Gran Recorregut de Catalunya

Matemàtiques

Curs elemental d'Estadística
Bases de dades relacionals
Representació de Funcions

Lingüística

Gramàtica elemental del xinès estàndard
Morfosintaxi comparada
Llengües romàniques
Llengües semblants, llengües diferents

Transports

Xarxa de ferrocarrils de Catalunya

Articles

Articles d'Albert Vila

 

correu