Fonètica

Índex

 

Pinyin

La millor aproximació a la pronunciació del xinès estàndard és la transcripció pinyin (o més correctament hanyu pinyin), de base fonemàtica. La primera edició del Hanyu Pinyin fou aprovada i adoptada el 1958 pel Congrés Nacional Popular. Fou introduïda a les escoles de primària com a mitjà per a ensenyar la pronunciació del Xinès Estàndard, i emprada per a millorar la taxa d'alfabetització entre la població adulta. El 2001 el Govern va promulgar la Llei del Llenguatge Comú Nacional, que va reforçar l'ús oficial del pinyin.

Els fonemes, tal com són considerats en el pinyin, tenen realitzacions diferents en contextos diferents; a continuació se'n fa la descripció lleugerament simplificada. Els símbols entre claudàtors corresponen en general a l'AFI (Associació Fonètica Internacional; en anglès IPA).

Wikipedia: pinyin

En aquestes tres pàgines, si activeu els altaveus i feu clic en els triangles a la dreta de la síl·laba mostrada en blau, podreu sentir-ne la pronunciació.Vegeu:

Tons
Vocals i diftongs
Consonants i semiconsonants