Adverbis

ndex

 

La funci adverbial

Els adverbis modifiquen els verbs i els adjectius (o verbs de qualitat). El xins fa un s molt extens dels adverbis: hi ha poques frases sense adverbi i sovint se'n troben dos o tres de seguits.

Precedeixen sempre el nucli del predicat (verb o adjectiu).

Alleton 1974,  123-126

 

Alguns adverbis importants

Podem destacar els segents:

bi ( = en va), bjiǔ ( = aviat), ci ( = fa un moment, de deb), chng ( = sempre, sovint), chngchng ( = sovint), cngin ( = abans, en altres temps), do ( = tanmateix, al contrari), dǐng ( = molt), dōu ( = del tot, totalment, ja), duō ( = molt), fēichng ( = moltssim), ( = ara mateix), gāngci ( = ara mateix), gānggāng ( = ara mateix), gng ( = ms, encara ms), guāng ( = solament), guqu ( = en el passat, abans), hi ( = encara, tamb, a ms), hǎo ( = b, ben), hěn ( = molt (sovint expletiu)), hu ( = potser), hūrn ( = de sobte), kui ( = aviat, rpidament), j ( = extremadament), jiāng ( = immediatament desprs), jiāngli ( = en el futur, desprs), jng ( = contrriament, en canvi), ji ( = de seguida, des de llavors), ( = veritablement), lǎo ( = sempre), lng ( = a ms), lngwi ( = a ms), mǎshng ( = immediatament), piān ( = contrriament, en canvi), qun ( = del tot, completament), shfēn ( = extremadament), ti ( = massa), tǐng ( = molt), xiān ( = en primer lloc), xinzi ( = ara), yo ( = ara a continuaci), ( = tamb, igualment), yīdiǎn(r) ( = una mica), yhuǐr ( = de seguida), yǐjing ( = ja), yu ( = un cop ms, tamb), yǒudiǎnr ( = una mica), yu ( = ms), zi ( = un altre cop, tamb), zǎoji ( = fa molt), zhēn ( = de deb), zhng ( = justament), zhǐ ( = noms), zǒng ( = totalment, sempre), zǒngsh ( = sempre), zu ( = el que ms), zujn ( = fa poc)

wǒ pngyou de shū gng duō Els llibres del meu amic sn encara ms nombrosos
ta ye chifan Ell tamb menja
zu xǐhuān chnggēr s el que ms li agrada cantar

Alleton 1979, 123-126
Andr 1965, 89-93
Bourgeois 1976, 7.4, 11.1
InstantSpeak Chinese

 

Frases adverbials de lloc i de temps

Hi ha diversos tipus de frases adverbials de lloc i de temps, que veurem oportunament: