Gramātica elemental del xinčs estāndard

 

Filiaciķ i variants
Fončtica
Estructura lčxica
Escriptura
Morfologia
Modificadors del nom
Pronoms
L'aspecte verbal
Adverbis
Partícules finals
Oracions de verb predicatiu
Predicats nominals i adjectivals. Verb shė
El verb you
Complements del nom
Negaciķ
Oracions interrogatives
Pronoms i adjectius interrogatius
Coordinaciķ
Verbs modals
Verbs complements d'altres verbs
Verbs de moviment, direcciķ i sentit
Coverbs locatius
Complements locatius
Complements de temps
Coverbs no locatius
Imperatiu
Oracions subordinades

Representaciķ informātica dels carācters
Bibliografia

 

Altres webs d'Albert Vila | Contacte