Capes invisibles, 1

  • Aquest document té una divisió, anomenada a, de posició relativa, dins la qual n'hi ha dues, d1 i d2, de posició absoluta.
  • Com que d1 se superposa a d2, constitueix una capa, i com que en el codi va darrere, s'entén que és la capa superior.
  • En absència de cap especificació en contra, les dues capes són visibles, i com que d1 té un color de fons, tapa parcialment d2.
  • Amb la funció amaga() fem invisible d1. Notem l'especificació ...style.visibility="hidden".

X


Fent clic a l'X aquest element emergent desapareixerà.