Capes invisibles, 2

A continuació hi ha la maqueta d'un menú; en situar el cursor damunt cada una de les opcions, apareixerà una explicació associada. Els enllaços són ficticis (Remeten a aquest mateix document).

 


Primera opció
Segona opció
Tercera opció

Primera explicació

Segona explicació

Tercera explicació

 


La propietat fonamental de l'especificació d'estil dels elements DIV d'aquest exemple és visibility, que pot tenir els valors hidden i visible.

La funció foraexplica() dóna a les capes corresponents a les explicacions el valor hidden. Com que hi ha un onLoad que engega aquesta funció, inicialment les capes corresponents no són visibles.

En canvi, la funció explica() fa visible la capa corresponent a l'argument; la funció s'activa amb un onMouseOver. Un onMouseOut torna a fer invisible la capa en activar de nou la funció foraexplica().