Un mètode dins un altre, II

En executar el confirm() es genera un true o un false. Aquests funcionen exactament igual que el resultat d'una comparació, i per tant determinen el resultat de l'execució de l'if().