Mètodes dins d'expressions


En aquest exemple s'il·lustra la possibilitat de fer servir un mètode en l'interior d'una expressió.

Observem l'expressió que atribueix valor a la variable mstg. Hi fem entrar:

I encara hi haríem pogut fer entrar una propietat d'un objecte.

Podeu preguntar-vos: si hi hem fet entrar Hola com literal, per què hi hem fet entrar Em pensava que els i no crèieu en aquestes coses com variables creades prèviament? No hi ha pas cap raó tècnica: simplement es tracta de presentar conjuntament diverses possibilitats. En cada programa triarem el que més ens convingui.