9. Canvi de document

 

Índex

Denominació del document que ha de formar part d'una finestra

En el llenguatge HTML, com sabem, podem canviar el document present en una finestra amb la fórmula

En JavaScript el document que ha de formar part d'una finestra es considera un objecte d'aquesta, i s'anomena

Com sempre, es pot prescindir del terme window. És indistint doncs:

Fem efectiu el canvi amb una instrucció d'assignació:

Exemple

No s'ha de confondre document.location amb window.location.

 

Ús de les formes abreujades de les adreces

Per a la formulació de les adreces es poden fer servir les mateixes formes abreujades que en HTML.

Exemple

 

Altres propietats de location

L'objecte location conté les mateixes propietats que document.location. Per tant, les expressions

i

són intercanviables; les unes i les altres permeten llegir les propietats del document vigent.

En canvi, l'única forma activa és [window.]location.href.

Exemple

 

Referent

Quan ens adrecem a un determinat document, ho podem fer de diverses maneres: indicat directament al navegador l'adreça del document desitjat o bé a través d'un hipervincle. Amb l'expressió

obtenim la identificació del document de partença de l'hipervincle.

Exemple

No funciona en local!