Lectura i escriptura

Escriviu valors compresos entre 00 i ff (numeració hexadecimal) a cada una de les caselles dels tres colors primaris, i feu clic en el botó. Canviarà el color de fons del document i en la casella inferior apareixerà la fórmula del color triat.

Nota: a fi de no complicar el programa, no s'han previst els possibles errors dels usuaris

Vermell Verd Blau


En aquest documents hi ha una variable de JavaScript portadora del valor del color, anomenada precisament color. Inicialment té el valor #a0a0a0.

Tan bon punt es carrega el document, s'executa la funció d'usuari inici(), que fa tres coses:

  1. Atribueix a la variable color el valor que acabem de dir (línia 1),
  2. Llegeix el valor vigent de color i el copia sobre la variable document.bgColor (línia 2); el document adquireix un fons gris clar,
  3. Presenta el valor d'aquesta variable a la casella gran (línia 3).

Quan escrivim valors a les caselles dels colors primaris i fem clic al botó, s'activa la funció canvi(), que fa quatre coses:

  1. Llegeix els tres valors (línies 4, 5 i 6),
  2. Concatena el símbol # i els tres valors (línia 7),
  3. Assigna a document.bgColor el valor de la variable color obtinguda (línia 8); El document adquireix el color de fons corresponent. I, finalment,
  4. Presenta el valor en la casella corresponent (línia 9).

Compareu les dues instruccions següents:

color="#c0c0c0" (línia 1 d'inici())
document.bgColor=color (línia 8 de canvi())

El portador del valor, sempre a la dreta; el receptor, sempre a l'esquerra.