Origen del document

Fent clic en els botons observarem diversos aspectes de la procedència d'aquest document:


Notem que en les primers línies de cada una de les tres funcions d'usuari definides fem la lectura de tres propietats d'aquest document. En presentem els valors mitjançant sengles funcions alert().