Execució mentre es carrega el document


Hi ha una funció que s'executa mentre es produeix la càrrega del document. Notem que entre H1 i HR apliquem la funció diaihora() que abans hem definit a HEAD.

Pel que fa a l'actuació del programa, notem els quatre passos esmentats:


Retorn