Presentacions amb mediaplayer.swf combinat amb swfobject.js

Aquest és un exemple del funcionament d'un intèrpret de vídeos .flv, concretament el JW FLV Media Player, que resulta de la conjunció d'un programa especial, el mediaplayer.swf i el swfobject.js.Com en el cas anterior, aquest programa és fàcilment adaptable: n'hi ha prou d'incorporar al document HTML els dos programes indicats i substituir-hi el nom i les mides de l'arxiu a reproduir per les que s'escaiguin.


Retorn