Aquest document contÚ un element fixed.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest Ús l'element fixed. Moveu les barres de desplašament vertical. I si podeu, observeu-lo amb una pantalla ampla i amb una d'estreta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Retorn