1. Aquest primer element és relative, amb unes especificacions tals que li fan deixar uns petits marges superior i esquerre.
2. Dins l'anterior hi ha un element amb l'especificació position: absolute, que es posiciona en relació al que el conté.

Cal notar que si fčiem servir l'especificació absolute fora d'un contenidor relative es prendria com a referčncia l'amplada de la pantalla, de manera que la posició en una pantalla estreta seria diferent que en una de panorŕmica.


Retorn