Primera

Segona

Tercera

Quarta

Cinquena

Notem que l'espai útil sobrant és ocupat per l'element de text següent, trencant la disposició lògica.

 

Per a evitar-ho recorrerem a clear:

Primera

Segona

Tercera

Quarta

Cinquena

 

La línia superior a aquesta (en blanc) conté clear: both i posa fi al float.

 


Retorn