float aplicat a una llista

L'aplicació de float a una llista permet convertir-la en una mena de taula. Aquest recurs, combinat amb el JavaScript, es fa servir de vegades per a construir menús d'aparença variable.

A continuació en presentem un exemple:L'especificació li.a {float: left} converteix la llista en una pseudo-taula. Incloem tot el conjunt en una taula d'una única cel·la per a evitar interferències amb la resta del document.

Hem especificat que no sigui visible cap símbol davant els elements de la llista, i el color dels elements de primer i de segon nivell. En els casos reals l'especificació d'estil és molt més complexa: amplades fixes, vores, gruixos de lletra, colors de fons, i, amb l'ajut del JavaScript, molts d'aquestes elements són variables segons que el cursor hi sigui damunt o no. Un efecte típic és que els elements de segon nivell només siguin visibles quan el cursor es troba en la capçalera corresponent.

Els enllaços d'aquest exemple són falsos, i no remeten a cap document.


Retorn