Centrar imatges


imatge


imatge


Apliquem dues vegades margin: 0px auto: a P i a IMG. Perņ la imatge no es centra (primer cas) si no hi apliquem display: block.


Retorn