Marges automàtics per a contenidors de text


Un element P amb l'amplada definida en píxels.


Una taula amb l'amplada definida en píxels. B
C D

Notem que es tracta de centrar els contenidors, no pas el contingut.

Retorn