Centrar en pantalla

Si creem un element DIV amb una amplada determinada i hi apliquem l'especificació margin: 0px auto, el contingut del document queda centrat en la pantalla, independentment de les dimensions d'aquesta.

L'especificació div class="mg" que es veu a tots els temes d'aquest curs i a gairebé tots els exemples fa servir justament aquest recurs.

N.B.: Si s'aplica directament 0px auto a BODY el recurs també funciona quant al centrat, perň altres especificacions, com el color de fons, s'apliquen a tota l'amplada de la pantalla.


Retorn