Ús de STYLE i de SCRIPT

En aquest document es fan servir les etiquetes <style> ... </style>, com ja hem vist en múltiples exemples anteriors.

A més, s'hi fan servir les etiquetes <script> ... </script>; contenen un programa de JavaScript.Retorn