Observem el HEAD d'aquest document. Correlativament les dades META donen compte de:

Aquest exemple conté, a més, un comentari: segona línia dins de BODY. Aquesta mena de comentaris només es veuen mirant el codi, però no tenen cap repercussió en la presentació ordinària del document; serveixen de guia per a modificar el document.

Finalment, cal recordar (Tema 1) l'ús de l'especificació DOCTYPE, que apareix a la primera línia.


Retorn