Hem escrit aquest text amb grans espais en blanc entre les paraules. En la presentaciˇ, per˛, no s'han acumulat espais en blanc, sinˇ que cada grup ha quedat redu´t a un sol espai en blanc.

I els espais en blanc anteriors a l'etiqueta <p> s'han ignorat.


Retorn