Continguts

Índex general

 

Centrar un document en la pantalla
Columna mòbil segons la resolució de la pantalla
Ús de tipus de lletres poc habituals
Enllaços dins cel·les sensibles al cursor
Menú de barra horitzontal desplegable
Menú de barra vertical desplegable
Buscador intern
Transparència parcial

A fi de facilitar l'observació de l'esctructura dels exemples, s'hi ha reduït al mínim tot allò que no és rellevant a l'objecte principal d'aquests.