14. Capes i Transparències

 

Retorn

Capes

Una imatge pot ésser formada de diverses capes. Podem imaginar-nos-les com una pila de fulls transparents. Allà on un full està pintat, no es pot veure el contingut de la capa inferior, però on no s'hi ha pintat res, es veu el contingut de les capes inferiors.

capes per separat i conjuntament
A l'esquerra, una capa inferior; al centre, una de superior (l'escaquer en dos tons de gris simbolitza la transparència), i a la dreta, el resultat final.

Treballar amb capes té molts avantatges. Podem retocar independentment cada una de les capes, podem desplaçar-les, fer-les més grans o més petites, deformar-les o prescindirne - sense perdre-les -, i en cada moment podem observar quin serà l'efecte final.

 

Transparències en imatges d'una sola capa

Si no s'indica res d'especial, una imatge acabada de crear conté una sola capa i aquesta és tota plena amb el color de fons vigent. No s'ha de confondre doncs la transparència amb el blanc!

En alguns casos, però, convé que la imatge que crearem tingui zones opaques i zones transparents (això ho permeten alguns formats, com ara el .gif). Són útils per a incloure-les en algun suport que admeti transparències:

En aquest cas, en crear la imatge, hem d'indicar expressament que l'única capa sigui transparent:

Fitxer > Nou > Opcions avançades > Omple amb > Transparent.

 

Crear una capa i treballar-hi

Creem les capes fent Capes > Nova capa. El programa ens demana que donem nom a la capa, que en determinem les mides (per defecte ens suggereix les de la capa ja existent) i com s'ha d'omplir (per defecte suggereix, és clar, que sigui transparent.

control de les capesDurant el treball sobre una imatge, les capes poden ésser actives o inactives, i visibles o invisibles, segons que ens convingui.

Podem controlar el conjunt de les capes des de

Finestres > Diàlegs encastables > Capes

En l'exemple representat hi ha tres capes, anomenades fons, arbreda i primer terme. En aquests moments, fons és invisible (hem fet clic sobre l'ull) i la capa activa és arbreda (qualsevol canvi que fem afectarà aquesta capa i no les altres).

 

Opacitat del contingut

En principi, el contingut d'una capa és absolutament opac. Però aquesta situació es pot modificar.

opacitat parcialAmb la palanca opacitat del quadre anterior podem modificar l'opacitat dels continguts de la capa activa.

Fet això, les parts buides de la capa permetran - sense variació - la visió total del contingut de les capes inferiors i les parts plenes presentaran una barreja de la capa superior i la inferior, com si la inferior es veiés a través d'un vidre pintat però transparent.

 

Manipulacions geomètriques de les capes

De la mateixa manera que les imatges en conjunt, també es poden fer manipulacions geomètriques limitades a una capa: Capa > Transforma. El funcionament és el mateix.