12. Manipulació dels colors

 

Retorn


Introducció

El GIMP té unes 40 eines que fan possible la modificació dels colors. S'hi accedeix a través del menú Colors. Aquestes eines es poden aplicar al conjunt o a una selecció (que, lògicament, cal crear abans). Tots aquests programes mostren el resultat d'una manera provisional, que no es fa definitiva fins que no confirmem la tria.

A continuació exposem les característiques bàsiques de les eines principals.

 

Colors >Balanç de colors

Menú ColorsPermet equilibrar la intensitat relativa dels colors complementaris: vermell – cian (= aiguamarina), magenta – verd i groc – blau. Normalment es fa servir per al tons mitjans (ni molt clars ni molt foscos), però també es pot aplicar als colors vius (=ressaltats) i als foscos (=ombres).

 

Colors >To – Saturació avançat

Permet virar els colors cap al vermell (to cap a l'esquerra) o cap al blau (to cap a la dreta); fer els colors més vius (saturació cap a la dreta) o més apagats (saturació cap a l'esquerra) i més esblanqueïts (lluminositat cap a la dreta) o menys esblanqueïts (lluminositat cap a l'esquerra).

Pot aplicar-se al conjunt dels colors (és l'opció inicial) o a una família de colors (sis opcions: vermell, groc, verd, aiguamarina, blau i magenta).

 

Colors > Brillantor – Contrast

Augmenta o disminueix la lluminositat i el contrast (més contrast vol dir més fosc allò que ja és fosc i més clar allò que ja és clar).

 

Colors >Redueix el nombre de colors

Redueix el nombre de colors i dóna a la imatge una aparença de póster.

 

Colors >Inverteix

El blanc passa a negre i el negre a blanc; el vermell a aiguamarina i l'aiguamarina a vermell, el blau a groc i el groc a blau, i el verd a magenta i el magenta a verd.

 

Colors >Automàtic

Hi ha un conjunt d'eines automàtiques de millora de color. Millor que definir-les és provar-les.

 

Colors >Dessatura

Suprimeix els colors de la imatge, que queda reduïda a escala de grisos (Nota: tècnicament la imatge continua essent de color, i per tant podem continuar el treball afegint-hi contingut amb color).