11. Manipulacions geomètriques

 

Retorn


Canvis de dimensions

Les imatges tenen unes mides que es medeixen en píxels (horitzontals i verticals). Aquestes mides es poden canviar.

No s'han de confondre les mides reals d'una imatge amb les mides amb què apareix en la pantalla o sobre el paper quan imprimim, ja que en cada cas hi ha mecanismes per ajustar les mides obtingudes a partir de les mides reals. En tot aquest capítol només ens referim a les mides reals de la imatge.

Per canviar les mides reals cal fer Imatge > Escala la imatge. Apareix un quadre de diàleg on s'indiquen les dimesions inicials de la imatge. Podem actuar-hi de diverses maneres:

quadre d'escalar

En tots dos casos s'acaba l'operació fent clic a Escala.

Algunes vegades desitgem canviar les proporcions entre l'amplada i l'alçada de la imatge. En aquest cas fem clic damunt la icona en forma de cadena i a continuació actuem com s'ha dit, amb la diferència que ara cal donar per separat les mides de la nova alçada i de la nova amplada (en píxels o en percentatge).

No és recomanable fer augments de mida, ja que la qualitat de la imatge es deteriora, especialment si l'augment és gran.

 

Girs

A Imatge > Transforma hi ha diverses opcions, de significat obvi:

eines de gir i de distorsióHi ha una altra forma de dur a terme un gir, amb una eina gràfica específica. L'eina Gira gira el contingut de la imatge segons un angle qualsevol, i té l'avantatge que, mentre el fem, veiem el resultat final del gir. Aquesta eina és molt útil per redreçar fotografies que han quedat tortes.

 

Distorsions

Hi ha dues formes importants de distorsió geomètrica d'una imatge:

Aquestes eines s'apliquen fent clic en un punt i arrossegant en el sentit oportú.

Cap d'aquestes eines no altera el perímetre de la imatge, de manera que es formen espais buits. Un cop obtingut l'efecte desitjat, cal, en general, retallar la imatge de manera que no hi apareguin aquests espais buits.