9. Text

 

Retorn


L'eina de text

Quadre d'opcions de textA la Caixa d'Eines hi ha una icona consistent en una A majúscula: és l'eina de text. En activar-la, apareix un quadre d'opcions que ens permet ajustar diversos valors, especialment:

Un cop fixats aquests paràmetres, es fa clic en un punt qualsevol de la imatge. S'obre un quadre dins el qual hem d'escriure el text. Un cop escrit fem Tanca; amb això el text queda situat damunt la imatge com a capa flotant; això vol dir que després es pot traslladar lliurement.

El trasllat d'un text a la posició definitiva es fa amb l'eina Mou.

 

Cursiva i negreta

A diferència del que passa en els programes de tractament de text. el GIMP no té cap recurs per a transformar una lletra en cursiva o negreta. Cal, doncs, seleccionar tipografies que ja inicialment sigui cursiva o negreta.