6. Selecció

 

Retorn

 

Conceptes bàsics

Seleccionar és triar una part d'una imatge (o, arribat el cas, la imatge sencera), amb diversos propòsits, entre els quals:

Caixa d'EinesLes eines que permeten fer una selecció es troben a la Caixa d'Eines; les principals són:

Les seleccions queden representades sobre el dibuix mitjançant una línia discontínua i parpallejant.

 

Eina Rectangle: rectangles i quadrats

S'usa de la manera indicada a continuació:

  1. Fer clic en la icona Rectangle.
  2. Fer clic en la posició on volem que hi hagi un dels vértexs del rectangle.
  3. Arrossegar fins al vértex oposat.
  4. Deixar anar el botó esquerre del ratolí.

Si després del clic inicial i mentre arrosseguem premem la tecla de Majúscules, obtindrem un quadrat.

Per a obtenir un rectangle amb els vértexs arrodonits, activem la casella Arrodoneix les vores i n'establim el radi de curvatura.

Selecció rectangular
Selecció rectangular, de la qual s'ha exclòs el marge esquerre,
amb els molins de vent, i la part superior amb excès de cel.

 

Eina El·lipse: el·lipses i circumferències

Funciona d'una manera semblant a l'eina de selecció rectangular, però en lloc d'obtenir un rectangle, obtenim l'el·lipse inscrita en aquest. Amb l'ús de la tecla de Majúscules obtenim una circumferència.

 

Eina de selecció lliure (Lasso)

L'eina de selecció lliure es pot aplicar de tres maneres:

 

Tisores màgiques

Les tisores màgiques fan una selecció d'una manera semiautomàtica, d'acord amb el contrast de colors. Per tant s'usa preferentment on hi hagi perfils ben contrastats.

Cal resseguir el perfil de la part que volem seleccionar fet clics successius en els punts limítrofs. Al final fem clic en el mateix punt on hem fet el clic inicial i un altre clic en un punt interior qualsevol; immediatament apareixerà la selecció.

Com més punts marquem i més precisos siguin, millor resultarà la selecció.

 

Seleccions difuses i màscara ràpida

Les seleccions obtingudes amb els procediments anteriors són, en general, massa brusques: entre un píxel seleccionat i un de no seleccionat no hi ha cap transició, i això té repercussions negatives en el moment d'aprofitar la selecció (per exemple retallant-la i enganxant-la en un altre lloc).

Les seleccions difuses posen remei a aquesta situació. Un cop feta la selecció, es fa Selecciona > Difumina la vora, es tria un nombre de píxels i es diu D'acord.

Podem visualitzar els límits de la seleccions fent Selecciona > Commuta màscara ràpida: les parts seleccionades apareixen en blanc, les no seleccionades en color (normalment vermellós) i les de transició amb un color debilitat.

Mentre està activada la màscara ràpida podem retocar a mà la selecció:

Màscara ràpida
Amb la màscara ràpida observem el resultat de la selecció feta (en aquest cas
amb les tisores màgiques) i amb 15 píxels de difuminat.

Retall
I aquest és el resultat de retallar i enganxar la selecció en un altre lloc.

 

Interacció de seleccions

Si, havent creat una selecció, en creem una altra, la primera desapareix. Però aquest comportament per defecte pot ésser modificat. Per a això les eines de creació de seleccions tenen quatre modes:

Amb aquests recursos podem dur a terme tota mena de seleccions complexes.

 

Graella

Activant Visualitza > Mostra la Graella es mostra una quadrícula. Aquesta quadrícula no forma part de la imatge, i no apareix si, per exemple, imprimim la imatge o la desm en qualsevol format. Es desactiva de la mateixa manera.

La graella pot tenir característiques diferents, que es poden triar a Imatge > Configura la graella

Si activem Edita > Ajusta a la Graella, els elements nous que s'afegeixin en una posició raonablement propera a una línia de la graella s'ajustaran a aquesta.