1. Conceptes bàsics

 

Retorn


El GIMP

El GIMP és una eina per a crear dibuixos i gràfics i per a tractar imatges de qualsevol procedència i de la majoria dels formats habituals. GIMP és un acrònim de GNU Image Manipulation Program; al seu torn, GNU significa, dit simplement, programari lliure. Efectivament, el GIMP es distribueix gratuïtament a Internet, per exemple a Softcatalà.

Aquestes notes fan referència a la versió 2.6.

 

Format propi del GIMP

El format propi de l'entorn GIMP és el .xcf. Tant si partim d'una imatge d'un format diferent com si creem un dibuix de bell nou com si fem una combinació de les dues coses, el format del conjunt serà sempre .xcf. Només quan donem el procés per acabat podem desar la imatge en un format més habitual; altrament en perdríem bona part de les característiques.

 

Elements d'una imatge

Una imatge conté molt més que taques de color. Una imatge pot estar formada de diverses capes, pot contenir àrees transparents i, en el procés d'elaboració, s'hi fan servir seleccions, camins, màscares, etc. L'aprenentatge del GIMP comporta no només l'aprenentatge de les eines, sinó també l'assimilació d'aquests conceptes. Ho anirem veient gradualment.

 

Organització de les eines

Les eines del GIMP es troben agrupades en

Àrea de treball i caixa d'eines