13. Māscara rāpida i māscara de capa

 

Retorn

 

La māscara rāpida

La māscara rāpida permet una viisiķ completa dels límits d'una selecciķ (no únicament la fila de formigues indicadora del nivell de selecciķ del 50%.). A més, la māscara rāpida permet modificar fācilment les seleccions.

La māscara rāpida s'activa fent Selecciona > Commuta la māscara rāpida. Com ja indica el nom, és un commutador: si repetim l'operaciķ es desactiva i s'activa successivament.

māscara rāpida

La imatge superior mostra la vista ordināria d'una selecciķ (a l'esquerra la selecciķ amb la fila de formigues; a la dreta, la vista a través de la māscara rāpida: les parts no seleccionades hi apareixen com si estiguessin cobertes per una māscara vermellosa ; la part seleccionada, en canvi, apareix amb el color original, i ens adonem que la selecciķ difusa és ben generosa)..

 

Modificaciķ de la māscara rāpida

La māscara rāpida es pot modificar amb totes les eines de dibuix, cosa que permet aprofitar les subtileses de cada una.

Com a norma general, farem servir els colors negre, blanc i els de l'escala de grisos.

Cal respectar l'especificitat d'algunes eines: per exemple, la goma d'esborrar actua com un traį blanc només si el color de fons vigent és el blanc.

Aplicar-hi un color produeix un resultat sorprenent perō totalment lōgic: equival a fer servir un gris d'intensitat equivalent.

Modificaciķ de la māscara rāpida

En l'exemple precedent veiem el resultat de l'establiment d'una selecciķ i la posterior modificaciķ d'aquesta:

 1. Amb el lasso hem seleccionat aproximadament la meitat dreta de la imatge
 2. Hem activat la māscara rāpida, que ha cobert la part esquerra (no seleccionada) i ha deixat amb l'aspecte normal la part dreta (seleccionada).
 3. Hem inscrit un cercle blanc a la zona central esquerra: dins el cercle ha desaparegut la māscara i la part corresponent de la imatge ha quedat seleccionada.
 4. Amb el pinzell hem aplicat negre a la zona central dreta; en aquest sector hem passat de no tenir māscara a tenir-ne i per tant ha deixat d'estar seleccionat.

 

Aplicaciķ d'una imatge sobre la māscara rāpida

En el cas anterior la gradaciķ entre seleccionat i no seleccionat depčn de l'especificaciķ que s'hagi establert en fer la selecciķ.

En d'altres casos, perō, volem que la gradaciķ entre seleccionat i no seleccionat depengui d'un factor extern, per exemple, d'una imatge de control.

imatge multicolor

Suposem, per exemple, que volem convertir una imatge multicolor en un degradat entre dos colors plans A i B.

Procedim de la manera següent:

 1. Creem una imatge nova de les mateixes mides que l'original i hi establim el color A com a color de fons (en l'exemple, el groc).
 2. Hi superposem una capa opaca, amb el color B com a color de fons.
 3. Activem la māscara rāpida.
 4. Copiem la imatge de control i l'enganxem sobre la māscara rāpida.
 5. Desactivem la māscara rāpida.
 6. Desem la imatge obtinguda, que conté parts seleccionades, no seleccionades i seleccionades parcialment.
 7. Retallem: ara les parts seleccionades desapareixen i esdevenen transparčncies.
 8. Seleccionem tot i desem.

El resultat obtingut és anāleg al de la reducciķ d'una imatge a escala de grisos: ara, perō, no tenim un gradient entre el blanc i el negre, sinķ entre dos colors qualssevol escollits lliurement.

 

Ús de māscares de capa

transparčncia controlada amb una māscara de capaUn control més complex sobre la transparčncia d'una capa s'obté treballant amb una māscara de capa:

Capa > Māscares > Mascara de capa

Aquest recurs permet transparčncies diferents en zones diferents de la imatge. Actuem sobre la māscara de capa fent-hi intervencions, amb qualsevol de les eines de dibuix, preferiblement en blanc, negre i escala de grisos: el blanc denota opacitat, el negre transparčncies i els grisos transparčncies parcials.

La imatge de l'exemple conté dues capes, una de fons de color blau i una de superior de color groc. A la superior, s'ha afegit una māscara de capa sobre la qual s'han fet diverses intervencions: